Elleboogdysplasie (ED)

Elleboogdysplasie is een verzamelnaam voor aandoeningen van het ellebooggewricht.

Het niet goed passen’ van de elleboog ontstaat doordat de ellepijp en het spaakbeen niet gelijk groeien wat een te kort spaakbeen of een te korte ellepijp oplevert:

Het te korte spaakbeen kan ontstaan door beschadiging van de groeischijven van dit bot. Bij de berner sennenhond is het bekend als erfelijke afwijking, terwijl bij herders en retrievers een erfelijke achtergrond wordt vermoed.

De te korte ellepijp kan ook ontstaan door beschadiging van de groeischijf. Wanneer de groeischijf beschadigd wordt door bijvoorbeeld trauma, zal deze stoppen met groeien. De ellepijp is hier gevoeliger voor dan het spaakbeen omdat de ellepijp slechts één groeischijf heeft. Erfelijke vormen van een te korte ellepijp zien we bij kortpotige rassen zoals bassets en bulldoggen. Deze rassen passen zich overigens goed aan aan hun ‘afwijking’ en hebben zelden echte problemen.

Klachten kunnen zijn:

  • wisselende kreupelheid aan één van de voorpoten
  • jonge dieren; vaak al rond de 5e-6e levensmaand
  • dik ellebooggewricht door vochtophoping
  • pijnlijk ellebooggewricht bij buigen en strekken
  • met name het overstrekken van de elleboog is pijnlijk

Onze honden worden steeds hierop getest alvorens zij deel nemen aan het fokprogramma!!!

Tevens gebruiken wij enkel dekreuen in ons fokprogramma die ook deze test hebben ondergaan!!!