Heupdysplasie

Hierover hoor je het meest en is ook 1 van de belangrijkste testen.  Onze honden gaan hiervoor steeds een onderzoek en worden pas ingezet in het fokprogramma indien ze A of B heupen hebben.  Ook bij de keuze van de reu trachten wij steeds te zoeken naar een reu met HDA.

Heupdysplasie bij de hond is een erfelijke aandoening waarbij spontaan letsels rond de heupkop en het heupgewricht ontstaan. Bij mensen komt ook heupdysplasie voor.

Ontstaan

Het ontstaan van heupdysplasie wordt bepaald door omgevingsfactoren en het genetisch materiaal van de hond. De genetische component wordt door enkele hoofdgenen bepaald. Selectie op deze genen is mogelijk en wordt door vele fokkers toegepast en van enkel stamboeken geëist. Omgevingsfactoren kunnen de ernst en het tijdstip van optreden van heupdysplasie doen veranderen. Voeding van de honden is een van de belangrijkste factoren. Een te energierijke voeding bevordert het ontstaan van heupdysplasie door langs de ene kant een te snelle groei en langs de andere kant overgewicht. Voederadditiven zoals calciumen vitamine D-houdende preparaten worden het best ook gemeden. Ook onevenwichtige belasting van de hond (bijvoorbeeld door trappen stappen) zal de heupdysplasie verergeren.

Wat doen wij om dit te voorkomen?

  1. Beide honden zowel reu als teef, zullen onderzocht worden op heupdysplasie, wij gaan enkel fokken met honden waarvan de heupen in orde zijn
  2. Elke koper krijgt van ons een infobrochure mee in het puppypakket.  Hierin vind u tips over voeding en het opbouwen van de activiteit van de pup/hond.  Het is aan de koper om dit advies op te volgen!